Werkwijze

Vroegtijdig advies

We schuiven graag al in het Engineerings traject bij u aan tafel om zo goed een advies te kunnen geven. Dit doet ARSA Controls natuurlijk met een reden. In het engineerings traject kunnen vaak veel onnodige kosten worden voorkomen. U kunt hierbij denken aan:

  • Overbodige besturingselementen en of dubbele besturingselementen: Vaak worden er dubbele keuzes gemaakt: Een besturings PC, een HMI en een Logging PC. Dit kan ook in 1 PC worden samengevoegd
  • Kostenbesparende besturingskeuzes: Door een keuze te maken voor een hardware component waarvan de software in het verleden al ontwikkeld is door ARSA Controls, kunnen veel kosten worden bespaard. Soms is de keuze voor een duurder hardware component een goedkopere oplossing. De software ontwikkelingsuren zijn hierdoor in het verleden al uitgevoerd en zullen dus worden bespaard.
  • Machine aanpassen op bestaande software oplossing: Door ervaring kan ARSA Controls mee denken in het ontwikkel traject van een machine of proces. In sommige gevallen kan het rendabel zijn om de mechanische opbouw van de machine aan te passen op al bestaande software. De software ontwikkelingsuren kunnen hierdoor worden bespaard.

Hardware Engineering

Tijdens de hardware engineering wordt er samen met de klant bekeken welke componenten het best gebruikt kunnen worden voor een machine of proces. Dit voor een zo goed mogelijk budget. Als de hardware engineering is uitgevoerd wordt deze met de klant besproken om te verifiëren of de oplossing voldoet aan de eisen.

Software Engineering

Tijdens de software engineering wordt de werking van de machine of het proces op papier gezet, zowel tekstueel als grafisch. Het tekstuele deel bevat een beschrijving van elk machine- of procesonderdeel. In het grafische deel wordt beschreven wat de machine stap voor stap moet gaan uitvoeren. Deze zogenoemde machine- of proces afloop wordt zo eenvoudig mogelijk beschreven. Op deze manier kan de klant begrijpen hoe de machine of het proces wordt uitgevoerd. Zo is het duidelijk, alvorens de software wordt geschreven, wat de machine gaat doen. Hierdoor wordt ook de afbakening van de software bepaald. Het kan soms zijn dat de hardware engineering nog moet worden aangepast als er bepaalde machine onderdelen wijzigen in de software engineering

Panelen bouw

Als de hardware engineering en software engineering is uitgevoerd kan er worden begonnen met het bouwen van de schakelkasten. Zo wordt de daadwerkelijke bedrading van alle componenten samengevoegd. Als het paneel klaar is wordt er een basis I/O test uitgevoerd. Dit betekend dat de interne bedrading van het paneel wordt gecontroleerd. Zo wordt gecontroleerd of de schakelkast naar behoren functioneert.

Software Programmering

Nadat de software engineering is goedgekeurd door de klant, kan worden begonnen met de software programmering. De software programmering zal dus altijd volledig bekend zijn bij de klant. Mochten er tijdens de software programmering onvoorzien problemen ontstaan dan neemt ARSA Controls contact op en zal er opnieuw gekeken moeten worden naar de software engineering. Deze kan zonodig worden aangepast.

Software Afname

Alvorens op de daadwerkelijke machine te gaan testen is er het streven dit in een testomgeving te doen samen met de klant. Deze testomgeving wordt uitgevoerd met zo veel mogelijk hardware welke ook daadwerkelijk op de machine zal komen. De software wordt zo goed mogelijk gesimuleerd om met de klant te bespreken of de, in software engineering afgesproken randvoorwaarden, naar wens zijn. Op deze wijze worden zo veel mogelijk problemen vroegtijdig uit de software gehaald. Mochten bepaalde zaken niet naar wens zijn of niet werkbaar zijn moet er worden gekeken of de software engineering moet worden aangepast.

Inbedrijf stelling

Tijdens de inbedrijfstelling wordt de volledige machine getest. Deze wordt uitgevoerd in een vaste volgorde:

  • I/O test
  • Machine/proces deeltesten
  • Volledige Machine/proces testen

I/O test

De Inputs en outputs (I/O test) van de machine moeten als eerst worden getest. Mits alle sensoren en actuatoren correct werken kan worden begonnen met het uitvoeren van de machine deel testen.

Machine deel testen

De machine wordt in software engineering over het algemeen opgedeeld in meerdere onderdelen. Elk deel zal onafhankelijk worden getest worden. Mocht elk machine onderdeel werken dan kan worden begonnen met de volledig machine test.

Volledige Machine/proces testen

De volledige machine test wordt uitgevoerd. Vaak zitten er tussen de machine of proces onderdelen een koppeling. In dit traject zal er worden gecontroleerd of alle machine delen ook als geheel samen werken.

Nazorg

Als de machine naar behoren werkt zullen de aanpassingen die tijdens de inbedrijfstelling naar voren zijn gekomen worden bijgewerkt. Het streven is dat er zo min mogelijk aanpassingen worden gemaakt maar in de praktijk werkt het soms net iets anders. Zonodig wordt de HW Engineering, de software Engineering en de software programmering aangepast en gearchiveerd.

ARSA controls: Totale Automatiserings oplossingen